Skip to content

Artikelen Theo Wildeboer

Sturen op verdiepend leren

PO Management nr. 21 | november 2023

Download het artikel

Strategieën voor beter leren en onthouden

PO Management nr. 17 | november 2021

Download het artikel

Visies op leren en ontwikkelen

PO Management nr. 20 | april 2023

Download het artikel

Zonder lesdoelen geen houvast (deel 1)

Opbrengstgericht lesgeven door scherpe lesdoelen te stellen

PO Management nr. 18 | april 2022

Download het artikel

Zonder lesdoelen geen houvast (deel2)

Opbrengstgericht lesgeven door scherpe lesdoelen te stellen

PO Management nr. 19 | november 2022

Download het artikel

Voorkennis bevordert beter leren

PO Management nr. 16 | april 2021

Download het artikel

Maak je les nog effectiever door te werken met een stappenkaart

PO Management nr. 14 | april 2020

Download het artikel

Sturen op verdiepend leren en hogere leeropbrengsten

Nieuwe uitgave ‘De Vier Sleutels’ Zeven jaar geleden schreef onderwijsadviseur Theo Wildeboer zijn wetenschappelijk onderbouwde boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les. De laatste jaren is een stroom
Verder lezen

De vier sleutels voor een effectieve les

Ga in gesprek! Schooldirecteuren gaan tegenwoordig regelmatig de klas in om met een (digitale) kijkwijzer het instructiegedrag van leerkrachten te observeren en te bespreken. ‘Vergis je niet: voor veel leerkrachten
Verder lezen

Aanpak nodigt leerkracht uit tot zelfreflectie

Als schoolleider probeer je het beste uit je leerkrachten te halen. Dus zodra je je kunt losmaken van de waan van de dag ga je de klassen in, observeer je
Verder lezen

Visies op leren en ontwikkelen

Visies op leren en ontwikkelen In een team kunnen verschillende opvattingen bestaan over hoe leren en ontwikkelen het beste kunnen worden gestimuleerd. Sommige teamleden denken misschien dat deze verschillen niet
Verder lezen

Zonder lesdoelen geen houvast (deel 1)

Opbrengstgericht lesgeven door scherpe lesdoelen De les van juf Yvonne is begonnen. Een rekenles ditmaal, over digitale tijden. De leerlingen van groep 6 hebben hun wisbordje voor zich en hun
Verder lezen

Zonder lesdoelen geen houvast (deel2)

Lesdoelen en het eigenaarschap van leerlingen In het eerste artikel over lesdoelen vertelde ik over een rekenles van juf Yvonne die haar kinderen leerde hoe je de tijdsduur tussen twee
Verder lezen

Voorkennis bevordert beter leren

Op welke manier je de voorkennis ook activeert, van belang is dat je vaststelt of leerlingen over de juiste hoeveelheid voorkennis beschikken. Is dat niet het geval, vul dan eerst de
Verder lezen

Leertijd als voorspeller voor schoolsucces

Wat kun je doen om leertijd voor (risico)leerlingen te maximaliseren? Een voorwaarde voor leren is dat kinderen voldoende leertijd krijgen om zich de basisvaardigheden eigen te maken. Op dit punt laten
Verder lezen

Strategieën voor beter leren en onthouden

Juf Sanne heeft de leerlingen van groep 7 in de afgelopen weken geleerd hoe ze het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp in een zin kunnen vinden. Hoewel de lesstof
Verder lezen

Maak je les nog effectiever door te werken met een stappenkaart

Een effectieve les staat of valt met een duidelijke uitleg (demonstratie) van een aanpak of strategie. Helaas geven handleidingen bij lesmethodes hiervoor lang niet altijd goede handreikingen. In dat geval
Verder lezen

Heb je vragen?

We helpen je graag