Boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les

 25,95

Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les©

Meer leerrendement in minder tijd!
In dit boek zetten de auteurs de belangrijkste aandachtspunten voor een effectieve les op een rij geordend rond vier sleutels voor een effectieve les. De tientallen praktijkvoorbeelden, tips en reflectievragen in dit boek zullen leerkrachten inspireren om steeds effectievere lessen te geven.

Bij het boek is nu ook een inspirerende teamworkshop van 2,5 uur beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Leerkrachten blijken in vergelijkbare lessituaties heel verschillende resultaten met hun leerlingen te bereiken. Er is veel onderzoek gedaan naar concrete leerkrachtinterventies en hoe ze samenhangen met hoge leeropbrengsten. Goed of fout is daarbij niet aan de orde, wel de vraag wat je kunt doen om in minder tijd meer leerrendement te behalen.

In dit boek zetten de auteurs de belangrijkste aandachtspunten voor een effectieve les op een rij. Daarbij baseren zij zich op een groot aantal wetenschappelijke bronnen, maar ook de nodige praktijkervaringen. Alle aandachtspunten zijn geordend rond vier sleutels voor een effectieve les.

De 4 sleutels voor een effectieve les

  1. Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les?
  2. Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome’?
  3. Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?
  4. Stemt de leerkracht af op verschillen?

De tientallen praktijkvoorbeelden, tips en reflectievragen in Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les zullen leerkrachten inspireren om steeds effectievere lessen te geven.

Deel 1 van het boek behandelt de achtergrond van de vier sleutels voor een effectieve les.
Deel 2 beschrijft 14 leerkrachtvaardigheden die de 4 sleutels ‘activeren’.

Wie de 4 sleutels in handen heeft, kan slim en gecontroleerd sturen op verdiepend leren en hogere leeropbrengsten. Dus draai de sleutels om en ontdek dat leerlingen in kortere tijd meer leren én onthouden!

Over de auteurs

Fred Kramer is senior adviseur bij Triqs Educatief in Zwolle en heeft meer dan 40 jaar onderwijservaring. Ruim 27 jaar daarvan stond hij als leerkracht voor de klas. De laatste jaren richt hij zich volledig op het instructiegedrag en observeerde hij zo’n 1500 lessen. Hij stond aan de wieg van de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag.

Drs. Theo Wildeboer is onderwijskundige en ondersteunt schoolleiders, ib’ers en leerkrachten bij het effectiever maken van lessen. Hij bedacht De 4 sleutels voor een effectieve les en ontwikkelde onder andere de Reflectiebox Instructiegedrag, een methodiek om leerkrachten te laten reflecteren op de effectiviteit van hun les.

Recensie via Bol.com

Wat Slim! een interessant en bruikbaar boek maakt zijn de vele praktijkvoorbeelden die herkenbaar aandoen voor mensen die in het vak zitten. De 4 sleutels die worden gegeven als aandachtspunten voor het geven van een goede les zijn makkelijk toepasbaar, maar worden vaak vergeten in de sleur van het onderwijs. Dit boek biedt de stof op een leuke en praktijkgerichte manier aan, met behulp van onderbouwde informatie op basis van wetenschappelijke terugkoppeling en bijbehorende bronnen. Al met al een must-have voor leerkrachten in het basis-en middelbaar onderwijs die altijd de extra stap willen zetten om een goede les neer te zetten. Chapeau!