Skip to content

Voordelen voor het bestuur

Ervaringen van schoolbestuurders

Elk schoolbestuur moet een observatie-instrument hebben om de didactische vaardigheden van leerkrachten in beeld te brengen. Dat lijkt op papier mooi, maar blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Veel directeuren vinden het lastig om enerzijds ontwikkeling te stimuleren en anderzijds het gedrag te beoordelen. De 4 sleutels biedt een oplossing.

Waarom werken de 4 sleutels zo goed?

  • Stop met het invullen van checklists
  • Aansluiting bij nieuwe inspectiekaders
“Hoe staat het concreet met de competenties van leraren? In gesprek met de teams krijgen deze inzichten pas écht effect.”
PO-Raad
Wijzer over zien en kijken 2018

Het is een aanvulling op de beoordelingscyclus

Heeft de school al een checklistsysteem? Overweeg om deze enkel te gebruiken in het kader van cao-verplichtingen. Bijvoorbeeld om in te schatten of een leerkracht start-, basis- of vakbekwaam is. Zet voor de persoonlijke ontwikkeling de reflectieve dialoog van de 4 sleutels in. Dan haal je de directeur uit de spagaat van ontwikkeling en beoordeling.

Heb je vragen?

We helpen je graag