Voordelen voor bestuur

In het kader van de CAO bent u als bestuurder verplicht met een observatie-instrument de didactische vaardigheden van de leerkrachten in beeld te brengen.

“Hoe staat het concreet met de competenties van leraren? In gesprek met de teams krijgen deze inzichten pas écht effect.”

PO-Raad, Wijzer over zien en kijken 2018

Veel directeuren worstelen met het spanningsveld tussen ontwikkelingsgericht en beoordelingsgericht. Wellicht is dit voor u als bestuurder herkenbaar. De Reflectiebox Instructiegedrag komt hieraan tegemoet.

De Reflectiebox Instructiegedrag is door de PO-raad aangemerkt als beproefd en gevalideerd instrument in het kader van de cao.

Heeft u al een checklist systeem? Overweeg dan om hier voortaan
alleen nog gebruik van te maken om leerkrachten te beoordelen in het kader van de cao-verplichtingen. Zet voor de ontwikkeling de reflectieve dialoog in.

Ons voorstel is om het spanningsveld als een 8 te zien. De bovenste cirkel is de ontwikkelingscirkel. Hiervoor kunt u de Reflectiebox Instructiegedrag inzetten. Professionalisering zet je immers niet in gang met een lijstje. De onderste cirkel is de beoordelingscirkel waarvoor u het checklist systeem kunt gebruiken dat u mogelijk al heeft.

Met de Reflectiebox Instructiegedrag haalt u de directeur uit de spagaat. Bovendien kunt u met de box inschalen of de leerkracht start-, basis- of vakbekwaam is in het kader van de cao.

Bekijk de Training Reflectiebox Instructiegedrag

De voordelen:

  • U krijgt met de Reflectieboxzicht op het didactisch handelen binnen de scholen van uw bestuur;
  • U beschikt over een door de PO-raad beproefde en gevalideerde cao-tool om te bepalen welk niveau van lesgeven de leerkracht heeft bereikt;
  • De 4 sleutels en het reflectieve gesprek worden praktisch en aansprekend geïntroduceerd bij leidinggevende(n) en het team;
  • U helpt de schoolleider uit de spagaat tussen ontwikkelingsgericht versus beoordelingsgericht begeleiden;
  • Uw schoolleiders weten hoe zij de leerkrachten kunnen ondersteunen bij het verhogen van de effectiviteit van de lessen;
  • De 4 sleutels zorgt voor een gemeenschappelijke taal over lesverbetering binnen uw scholen;
  • De leerkrachten ontwikkelen een onderzoekende houding;
  • U werkt niet met een digitaal instrument, u zit dus ook niet vast aan jaarlijkse abonnementskosten;

Lees ons hele verhaal in vogelvlucht

Download de folder.

Bekijk onze aanbod