Skip to content

Voordelen voor leerkrachten

Ervaringen van leerkrachten

Leerlingen profiteren direct van beter instructiegedrag. Een goede of een foute les is daarbij niet aan de orde, maar wel de vraag: hoe effectief ben ik als leerkracht? Door te werken met De 4 sleutels voor een effectieve les en hierover in gesprek te gaan, zullen jouw leerlingen meer leren in minder tijd. Dat geeft jouw als leerkracht een voldaan gevoel.

Waarom werken de 4 sleutels zo goed?

  • Werken aan je eigen effectiviteit
  • Regie op je persoonlijke ontwikkeling
  • Actualiseren van kennis rond instructie
  • Concrete materialen om mee te experimenten
“Faciliteer leraren in plaats van hun werkprocessen continu te plannen en controleren, zorg ervoor dat ze niet te veel lastiggevallen worden met regels en procedures”
Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman
Hoogleraar organisatiekunde

Het sluit aan bij de lespraktijk

De 4 sleutels helpt je om actieve betrokkenheid vanuit de leerlingen te krijgen. Dat werkt pas als het vanuit de kinderen komt. Daarom is de 4 sleutels zó ontwikkeld dat kinderen worden uitgedaagd, durven aan te geven wat ze niet begrijpen, iets willen leren en fouten willen maken. Dat maakt het lesgeven voor jou als leraar een stuk leuker!

Heb je vragen?

We helpen je graag