Voordelen voor de directie

Linkedin

Als directeur wil je met je leerkrachten in gesprek over hun pedagogisch didactische vaardigheden, maar de vraag is: Hoe doe je dat?

DE REFLECTIEVE DIALOOG

Steeds meer directeuren zien de beperking in het werken met een checklist en pakken het daarom anders aan. In plaats van lessen te beoordelen aan de hand van checklists (voldoende / onvoldoende) voeren zij een reflectief, verdiepend nagesprek met de leerkracht over de effectiviteit van de les: de reflectieve dialoog.

Daarbij wordt de leerkracht vooral zélf uitgenodigd om te vertellen over het lesverloop, de keuzes die zijn gemaakt en het resultaat. Deze manier van werken past heel goed bij de zienswijze van Mathieu Weggeman, die ooit zei: ‘Vertrouw op eigen verantwoordelijkheid en stimuleer vakmanschap, dan komt de rest vanzelf.’

Bekijk de Training Reflectiebox Instructiegedrag

De voordelen:

  • Versterken vakmanschap door reflectie;
  • Continue aandacht voor kwaliteit van lesgeven;
  • Ontwikkelingsgericht i.p.v. beoordelend.

Lees ons hele verhaal in vogelvlucht

Download de folder

Bekijk onze producten in de webshop