Voordelen voor de directie

Als directeur wil je met je leerkrachten in gesprek over hun pedagogisch didactische vaardigheden, maar de vraag is: Hoe doe je dat?

DE REFLECTIEVE DIALOOG

Steeds meer directeuren zien de beperking in het werken met een checklist en pakken het daarom anders aan. In plaats van lessen te beoordelen aan de hand van checklists (voldoende / onvoldoende) voeren zij een reflectief, verdiepend nagesprek met de leerkracht over de effectiviteit van de les: de reflectieve dialoog.

Daarbij wordt de leerkracht vooral zélf uitgenodigd om te vertellen over het lesverloop, de keuzes die zijn gemaakt en het resultaat. Deze manier van werken past heel goed bij de zienswijze van Mathieu Weggeman, die ooit zei: ‘Vertrouw op eigen verantwoordelijkheid en stimuleer vakmanschap, dan komt de rest vanzelf.’

Bekijk de Training Reflectiebox Instructiegedrag

De voordelen:

  • Met de Reflectiebox Instructiegedrag maakt u een mooie professionaliseringsslag en zet u het didactisch handelen ‘op de radar’.
  • U leert reflectieve nagesprekken te voeren naar aanleiding van een lesobservatie.
  • In de Training Reflectiebox Instructiegedrag leert u hoe u de leerkrachten helpt bij het nadenken over de vraag hoe effectief hun lessen zijn;
  • In een teamworkshop en met de materialen neemt u het team mee en is het niet alleen top-down;
  • U introduceert de 4 sleutels en het reflectieve gesprek praktisch en aansprekend binnen de school;
  • Inhoudelijke bagage, nieuwe inzichten en echte verdieping rond instructiegedrag;
  • Werken met de Reflectiebox Instructiegedrag helpt u uit de spagaat te komen (ontwikkelingsgericht versus beoordelingsgericht);
  • Het kost weinig, een enorme besparing, met beperkt budget kun je iets geweldigs neerzetten. Geen jaarlijkse onderhoudskosten.

Lees ons hele verhaal in vogelvlucht

Download de folder

Bekijk onze producten in de webshop