Skip to content

Ervaringen van leerkrachten

Susanne de Veth

“Onze directrice en zorgcoördinator hebben de Training Reflectiebox Instructiegedrag met Theo Wildeboer gevolgd. Naar aanleiding van een observatie van één van mijn lessen, ben ik in gesprek gegaan met Theo en onze zorgcoördinator. Bij dit gesprek gebruikten we de 4 sleutels als leidraad. Er was geen sprake van een beoordelingsformulier of ‘afvinkpapiertje’, zoals ik dat in het verleden nog wel eens tegenkwam.

Er werd juist gekeken naar wat mijn inbreng was! De vragen van de 4 sleutels zetten mij aan het denken. Net als de open vragen die gesteld werden. Op deze manier kwamen we snel tot de twee hoofdvragen: wat heb ik gedaan & wat kan ik nog doen om mijn les zo effectief mogelijk te maken?

Fijn om op deze manier kritisch te kijken naar je eigen manier van lesgeven. Zo ben je zelf eigenaar van je leerproces.”

Susanne de Veth
Leerkracht groep 1-2a, Basisschool de Zilverberg, Overasselt
www.zilverbergoverasselt.nl

Joost Slagers

Theo Wildeboer en mijn directeur hebben in november 2019 mijn les bezocht in het kader van De vier sleutels voor een effectieve les. Naderhand volgde een gesprek met De zelfreflectiekaart voor leerkrachten als uitgangspunt.

In een open en prettig gesprek gaf Theo mij en mijn directeur handreikingen en suggesties; voor een efficiënt feedbackgesprek voor de directeur en voor een nog betere, effectieve les voor mij.

Ik heb de feedback als zeer waardevol en leerzaam ervaren. Theo weet op een respectvolle en fijne manier tips en verbeteringen over te brengen. De tips en verbeterpunten zijn realistisch en haalbaar.

De zelfreflectiekaart hangt inmiddels goed in het zicht naast mijn bureau, zodat ik dagelijks de 4 sleutelvragen voor een effectieve les zie en kan gebruiken bij het voorbereiden van mijn lessen.

Joost Slagers
Leerkracht, Basisschool de Komeet, Malden
www.dekomeetmalden.nl

Leonie Prinse

“Op onze school laten de bouwcoördinatoren en de directeur zich scholen in het voeren van de reflectieve dialoog. Theo Wildeboer (trainer) heeft samen met de bouwcoördinator een rekenles geobserveerd.

Voorheen werd in het nagesprek een checklist besproken en werd het functioneren van mij als leerkracht beoordeeld. Dat ging deze keer op een heel andere manier! Nu ging het er om hoe ik de les had ervaren en hoe ik over bepaalde dingen dacht. Dit werd gedaan aan de hand van ‘de vier sleutels’.

Er ontstond een tweerichtingsgesprek tussen mij en de gespreksleider. De verschillende vraagtechnieken daagden mij uit om dieper na te denken over mijn eigen handelen en dieper op bepaalde stof in te gaan. Daardoor kwamen we samen tot conclusies en oplossingen. Ik vond het een heel prettig en fijn gesprek.

Geen afvinklijstjes, maar een ontwikkelingsgericht gesprek met een actieve inbreng vanuit beide partijen.”

Leonie Prinse
Leerkracht groep 6, OBS Villa Vlinderhof, Waalwijk
www.villavlinderhof.nl

Meer ervaringen van: bestuurdersdirectieIB’ersleerkrachten.

Heb je vragen?

We helpen je graag