Training Reflectiebox Instructiegedrag

Linkedin

Training Reflectiebox Instructiegedrag

 • Verdiepend college (1 dagdeel)
 • Twee lesobservaties met reflectief nagesprek (2 dagdelen)
 • Teamworkshop De 4 sleutels voor een effectieve les (2,5 uur)
 • Boek Slim!, Tipkaarten Instructie en het Teamspel
 • Reflectiebox Instructiegedrag
 • Gratis toegang tot de Filmbank

In een persoonlijk gesprek bij u op school maakt de trainer samen met u een school-specifiek en passend plan van aanpak.

Advies >          Folder >

Wie de 4 sleutels voor een effectieve les© omdraait, ontdekt dat leerlingen in kortere tijd meer leren én onthouden. De 4 sleutels combineren de nieuwste inzichten rond instructie en zijn ze eenvoudig toe te passen in iedere les.

Met de Reflectiebox Instructiegedrag en de teamworkshop maakt het team kennis met de 4 sleutels en leert deze bovendien toe te passen. En als leidinggevende kunt u aan de hand van de Gesprekskaart, met de leerkracht in gesprek over wat er écht toe doet: Het lesgeven!

Meer weten?
Voor meer informatie over de training kun je contact met ons opnemen via 06 – 1978 7331 of per mail naar info@deviersleutels.nl. Wij helpen u graag verder!

Praktische informatie

Schoolleiders die de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie structureel willen verankeren en de lerende houding van leerkrachten hierbij willen bevorderen. De training is bedoeld voor schoolleiders, ib'ers en bouwcoördinatoren in het PO.

Programma onderdelen

1. Verdiepend college en praktische training leidinggevenden* (3 dagdelen)

De training voor leidinggevenden bestaat uit een verdiepend college (1 dagdeel) en een praktische training (2 dagdelen). Het college start met het wetenschappelijk kader rondom de 4 sleutelvragen. Daarna worden de 4 sleutelvragen aan de hand van een concreet videofragment toegepast en uitgediept. Tot slot wordt de reflectieve dialoog geoefend met de trainer of andere cursisten.

Tijdens de praktische training wordt bij twee leerkrachten van het eigen team een les geobserveerd op basis van de 4 sleutels voor een effectieve les. De leidinggevende bereidt samen met de trainer de reflectieve dialoog voor en voert deze dialoog met de leerkracht uit onder supervisie van de trainer. Zo leert u hoe u leerkrachten kunt ondersteunen bij het verhogen van de effectiviteit van hun lessen.

Het verdiepende college kan ook collectief worden aangeboden, de praktische training alleen individueel.

2. Teamworkshop De 4 sleutels voor een effectieve les (± 2 uur)

In de workshop maakt het team kennis met de 4 sleutels. Het team bekijkt een video van een les en gaat die aan de hand van de Zelfreflectiekaart in tweetallen evalueren. Daarna gaan de leerkrachten zelf een les voorbereiden met behulp van de Zelfreflectiekaart. De lesvoorbereidingen worden in groepjes besproken en het team krijgt praktische tips van de workshopleider.

3. De Reflectiebox Instructiegedrag

 • Zelfreflectiekaart, één per leerkracht (20 stuks)
 • Gesprekskaart voor de leidinggevende (2 stuks)
 • Waaier met Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus
 • Reflectiekwadranten voor de verslaglegging
 • Beknopte handleiding.

Met deze box kan ieder team(lid) stap voor stap werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven.

4. Overige materialen (inclusief bij de training)

 • Boek Slim!
 • Tipkaarten Instructie
 • Teamspel
 • Eén jaar gratis toegang tot de Filmbank

De training vindt plaats op uw eigen school. Uitgangspunt is uw eigen beroepspraktijk. We bieden u actuele verdieping die u d.m.v. interessante werkvormen en leerstrategieën toepast binnen uw eigen beroepspraktijk.

 • Teambijeenkomst van ± 2 uur;
 • Verdiepend college leidinggevenden van 1 dagdeel
 • Praktische training (observaties bij twee leerkrachten) van 2 dagdelen

In een persoonlijk gesprek bij u op school maakt de trainer samen met u een passend plan van aanpak toegesneden op uw school. Bij het gesprek zijn, naast de directeur, idealiter ook ib, bouwcoördinatoren en/of leerkrachten aanwezig.

Het verdiepende college kan ook collectief worden aangeboden, de praktische training alleen individueel.

Deze training maakt ook deel uit van onze geaccrediteerde leergang Leidinggeven aan instructiespecialisten.

Advies >

Resultaten na het volgen van de training:
 • Het team verbetert het instructiegedrag in een open dialoog;
 • U weet hoe u uw leerkrachten ondersteunt bij het verhogen van de effectiviteit van hun lessen;
 • De 4 sleutels en het reflectieve gesprek zijn praktisch en aansprekend geïntroduceerd bij de leidinggevende(n) en het team;
 • Met een beperkt budget is iets geweldigs neergezet, zonder jaarlijkse kosten;
 • U beschikt over een (CAO)tool om te bepalen welk niveau van lesgeven de leerkracht heeft bereikt;
 • Onderzoekende houding van leerkrachten is verankerd binnen de school.

In een persoonlijk gesprek bij u op school maakt de trainer samen met u een school-specifiek en passend plan van aanpak. Daarna stemmen u en de trainer af wanneer de training op uw school kan plaatsvinden.

U schrijft u in voor de Training Reflectiebox Instructiegedrag door contact met ons op te nemen via info@deviersleutels.nl of 06 1978 7331.

Advies >