Skip to content

Training Reflectiebox Instructiegedrag

Training Reflectiebox Instructiegedrag

 • PO-raad gevalideerd
 • Afgestemd op het huidige niveau van jouw school
 • Verdiepend college (1 dagdeel)
 • Twee lesobservaties met reflectief nagesprek (2 dagdelen)
 • Teamworkshop De 4 sleutels voor een effectieve les (2,5 uur)
 • Boek Slim!, Tipkaarten Instructie en het Teamspel
 • Reflectiebox Instructiegedrag met lesmaterialen
 • Gratis toegang tot de filmbank
 • Webapplicatie voor registratie gesprekken (additioneel)

Deze training maakt ook deel uit van onze geaccrediteerde leergang Leidinggeven aan instructie specialisten.

Zet instructiegedrag blijvend op de kaart

Instructiegedrag is de sleutel tot effectieve lessen met betrokken leerlingen. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw team instructiegedrag op de juiste manier inzet? De Training Reflectiebox Instructiegedrag geeft praktische en theoretische handvatten voor de hele school. Van de directeur tot de leerkracht en IB’er.

Tijdens de Training Reflectiebox Instructiegedrag maakt de hele school kennis met de vier belangrijkste pijlers van een goede les (de 4 sleutels). Op basis van deze sleutels kan de leerkracht zijn les op een eenvoudige en constructieve manier evalueren. Vervolgens bespreekt hij zijn bevindingen in een open gesprek met de directeur, die vooral zal luisteren en faciliteren. Uiteraard krijgt de leerkracht alle benodigde materialen en tips om de kennis in de praktijk te brengen. Instructiegedrag wordt (weer) leuk, tastbaar en toepasbaar!

Deze training maakt ook deel uit van onze geaccrediteerde leergang Leidinggeven aan instructie specialisten.

Praktische informatie

Voor schoolleiders die de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie structureel willen verankeren en daarbij de lerende houding van leerkrachten willen bevorderen. Uiteraard worden de IB’ers, bouwcoördinatoren en leerkrachten ook bij de training betrokken.

1. Verdiepend college en praktische training leidinggevenden* (3 dagdelen)

De training voor leidinggevenden bestaat uit een verdiepend college (1 dagdeel) en een praktische training (2 dagdelen). Het college start met het wetenschappelijk kader rondom de 4 sleutelvragen. Daarna worden de 4 sleutelvragen aan de hand van een concreet videofragment toegepast en uitgediept. Tot slot wordt de reflectieve dialoog geoefend met de trainer en/of andere cursisten.

Tijdens de praktische training wordt bij twee leerkrachten van het eigen team een les geobserveerd op basis van de 4 sleutels voor een effectieve les. Je bereidt samen met de trainer de reflectieve dialoog voor en voert deze dialoog met de leerkracht uit. Dit gebeurt onder supervisie van de trainer. Zo leer je hoe je leerkrachten kunt ondersteunen bij het verhogen van hun leseffectiviteit.

Het verdiepende college kan ook collectief worden aangeboden, de praktische training alleen individueel.

2. Teamworkshop De 4 sleutels voor een effectieve les (± 2,5 uur)

In de workshop maakt het team kennis met de 4 sleutels. Ze bekijken een video van een les en gaan deze evalueren aan de hand van de Zelfreflectiekaart. Dit gebeurt in tweetallen. Daarna gaan de leerkrachten zelf een les voorbereiden met behulp van de Zelfreflectiekaart. De lesvoorbereidingen worden in groepjes besproken en het team krijgt praktische tips van de workshopleider.
 
3. De Reflectiebox Instructiegedrag
 • Zelfreflectiekaart, één per leerkracht (20 stuks)
 • Gesprekskaart voor de leidinggevende (2 stuks)
 • Waaier met Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus
 • Reflectiekwadranten voor de verslaglegging
 • Beknopte handleiding.

Met deze box werkt ieder team(lid) stap voor stap aan het verbeteren van de leskwaliteit.

4. Overige materialen (inclusief bij de training)

De training vindt plaats op je eigen school, zodat we actuele voorbeelden kunnen gebruiken. Je kunt de opgedane kennis dus meteen in de praktijk brengen. In overleg bepalen we aan welke werkvormen en leerstrategieën jouw school behoefte heeft.

 • Teambijeenkomst van ongeveer 2,5 uur
 • Verdiepend college leidinggevenden van 1 dagdeel
 • Praktische training (observaties bij twee leerkrachten) van 2 dagdelen

De trainingsdata worden in overleg bepaald.

Dit zijn de belangrijkste resultaten na het volgen van de training:

 • Het team verbetert het instructiegedrag middels een open gesprek
 • Je weet hoe je jouw leerkrachten ondersteunt bij het verhogen van hun leseffectiviteit
 • De 4 sleutels en het reflectieve gesprek zijn praktisch en aansprekend geïntroduceerd bij de leidinggevende(n) en het team
 • Met een beperkt budget is iets geweldigs neergezet, zonder jaarlijks terugkerende kosten
 • Je beschikt over een (CAO)tool om te bepalen welk niveau van lesgeven de leerkracht heeft bereikt
 • De onderzoekende houding van leerkrachten is verankerd binnen de school
 • Met als doel effectieve lessen, gepassioneerde leerkrachten en betrokken leerlingen

Zijn bovenstaande resultaten nog wat abstract? Lees dan eens wat ervaringen van andere directeurenleerkrachtenIB’ers en een schoolbestuur.

Het is een eenmalige investering waar jouw school nog jarenlang de vruchten van plukt. De exacte kosten hangen af van de behoeften van jouw school. In een persoonlijk gesprek bij jou op school maakt de trainer met jou een passend plan. Bij het gesprek zijn, naast de directeur, idealiter ook IB’ers, bouwcoördinatoren en/of leerkrachten aanwezig.

Na de eerste kennismaking krijg je een helder kostenoverzicht en kun je zelf kiezen of je de training af wil nemen en in welke vorm.

Advies en inschrijven

Wil je aan de slag met de Training Reflectiebox Instructiegedrag of heb je behoefte aan extra informatie? Vraag vrijblijvend advies aan of schrijf je meteen in. Dat kan door contact op te nemen met Rob Bijlsma via info@deviersleutels.nl of 06 1978 7331.

Folder De vier sleutels voor een effectieve les

Heb je vragen?

We helpen je graag