Linkedin

Ervaringen van directeuren

Charlotte Medendorp

“De training Reflectiebox Instructiegedrag zet mij als directeur heel stevig in de rol van onderwijskundig leider. Het helpt me om beter te kijken naar instructiegedrag van de leerkracht en hier met elkaar de dialoog over aan te gaan. We kijken niet naar wat ‘goed’ of ‘fout’ is, maar gaan het gesprek aan over wat effectief en minder effectief is.

Het formuleren van een concreet geformuleerd lesdoel  (bijvoorbeeld: In deze les leer je hoe je een verhaal uit een som kan halen en uitrekenen) is essentieel voor de verdere vormgeving en uitwerking van de les. Deze werkwijze wil ik graag breed in mijn team, samen met mijn bouwcoördinatoren en intern begeleider, opzetten door de hele school.”

Charlotte Medendorp
Directeur Basisschool De Drie Vijvers
www.dedrievijvers.nl

Mirjam Berkhout

“Bij mij op school heeft de Reflectiebox Instructiegedrag een vernieuwde focus op het geven van effectieve instructie opgeleverd. De teamworkshop over de 4 sleutels voor een effectieve les was zeer enthousiasmerend en werd deskundig gegeven.

Voor mij als schoolleider geeft de Reflectiebox een mooi kader voor het werken aan continue verbetering van het didactisch handelen. Doordat je niet werkt met een checklist maar leerkrachten aan het stuur van hun eigen ontwikkeling zet, wordt ontwikkeling iets van de leerkracht zelf en het gehele team.”

Mirjam Berkhout
Directeur OBS De Zilvermeeuw
www.dezilvermeeuw.nu

Mariëlle Vercammen

Als school waren we zoekende hoe vorm te geven aan het begeleiden van de ontwikkeling van onze leerkrachten. Door het gebruik van beoordelingslijsten bij de klassenbezoeken merkten we dat we niet echt in gesprek konden gaan met de leerkracht over de inhoud van de les.

Door de kapstokken (de 4 sleutels): Doel van de instructie, kortste weg naar Rome, Actieve betrokkenheid en Afstemming hebben we nu een gezamenlijk taal waarmee we in dialoog gaan met de leerkrachten over de instructie.

Ogenschijnlijk lijkt een les prima te voldoen aan de stappen van het Directe Instructiemodel. Door in te zoemen met de 4 sleutels is er winst te halen in de effectiviteit van de les. Ook wordt de samenhang van de sleutels al snel zichtbaar. In de dialoog met de leerkracht ga je echt de diepte in over de inhoud van de les. ‘Onze hersens kraken’.

Mariëlle Vercammen
Directeur obs Villa Vlinderhof Waalwijk
www.villavlinderhof.nl

Lees ons verhaal in vogelvlucht 

Meer ervaringen van: bestuurders, directie, IB’ers, leerkrachten.

De materialen bij de 4 sleutels