Skip to content

Leergang Reflectiebox Instructiegedrag

Leergang Leidinggeven aan instructiespecialisten

De ontwikkelingen van de 21e eeuw vragen veel van de school. Om goed op die ontwikkelingen in te spelen, is behalve de rol van de schoolleider, de rol van het gehele team cruciaal.

De schoolleider zorgt ervoor dat het team beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om leerlingen succesvol te laten leren.  De teamleden scheppen de condities waaronder de leerlingen optimaal kunnen leren, zodat de intrinsieke motivatie van leerlingen om te leren en zich te ontwikkelen tot uiting komt (Stevens, 2010).

Leerlinggestuurd onderwijs

In de ‘les van de toekomst’ wordt veel meer dan nu een beroep gedaan op het eigenaarschap van leerlingen en het vermogen van de leerling om zijn eigen leerproces te sturen. ‘Een leven lang leren’ en de ‘21e-eeuwse vaardigheden’ spelen hierin een sleutelrol.

We spreken dan van leerlinggestuurd onderwijs en laten zien hoe waardevol het directe instructiemodel (nog steeds) is, toegepast in een eigentijdse, inspirerende variant.

De rol van de schoolleider

Als schoolleider geeft u invulling, vorm en sturing aan toekomstgericht onderwijs. In deze leergang leert u hoe u de reflectieve dialoog kunt toepassen om een onderzoekende houding van leerkrachten te stimuleren en zo invulling te geven aan een lerende organisatie die continu werkt aan een hoge kwaliteit van het onderwijs en lessen ontwikkelt die kinderen voorbereiden op hun toekomst.

Voor wie is deze leergang bedoeld?

Deze leergang is gevalideerd voor het thema ‘Toekomstgericht onderwijs’ voor de herregistratie in het Schoolleidersregister, en is ook interessant voor leerkrachtcoaches en intern begeleiders.

Deelnemers van deze leergang hebben:

  • een coachende rol met betrekking tot het instructiegedrag van leerkrachten;
  • de gelegenheid om in de eigen organisatie twee lesobservaties en nagesprekken te voeren;
  • de gelegenheid om in de eigen organisatie een professionele leergemeenschap (PLG) te leiden.

Inschrijven

De leergang wordt twee keer per jaar met open inschrijving aangeboden, maar wordt ook als maatwerk gegeven.

Bij de leergang zijn de onderstaande trainingsmaterialen inclusief:

  • Reader
  • Boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les
  • Tipkaarten Instructie
  • Teamspel
  • Reflectiebox Instructiegedrag
  • één jaar toegang tot de Filmbank

Open inschrijving

De vijf colleges van de leergang Leidinggeven aan instructiespecialisten worden ook soms op open inschrijving gehouden in de regio Zwolle. Voor de praktijktraining worden met de deelnemers aanvullende data geprikt. Het minimum aantal deelnemers is 8 personen. Voor meer informatie kunt u ons bellen of het contactformulier invullen. Wilt u meerdere brochures voor de leergang Leidinggeven aan instructiespecialisten ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en adresgegevens en het aantal brochures dat u wenst.

Contactformulier

 

Meer informatie

Bekijk onze brochure voor meer informatie of neem contact op met Theo Wildeboer.
E-mail: theo@deviersleutels.nl
Telefoon: 06 – 11 28 78 71

Folder Leidinggeven aan instructiespecialisten

Heb je vragen?

We helpen je graag