Filmbank ‘De 4 sleutels voor een effectieve les’

Linkedin

Toegang tot de Filmbank

Om toegang te krijgen logt u rechts op de pagina in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u nog geen toegangscode? Neem dan contact op: info@deviersleutels.nl.

Waarom de Filmbank?

De filmbank heeft tot doel u lesopnames in handen te geven waarmee u op uw school elementen van de 4 sleutels in teamverband kunt bespreken.

Want zou het niet mooi zijn wanneer u rond de vier sleutels ook lesopnames met ‘good practice’ kunt bekijken? Met De 4 sleutel Filmbank krijgt u filmpjes in handen die een goed idee geven hoe bepaalde deelaspecten rond de sleutels in een les zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ideaal wanneer u bijvoorbeeld als directeur ‘good practice’ met leerkrachten wilt bespreken (‘kijk, dit bedoel ik’).

De 4 sleutel filmbank wordt regelmatig uitgebreid en vernieuwd.

Met de filmbank maakt u kennis met het gebruik van video best-practices. Bovendien kunt u de filmbank inzetten als opstap naar het zelf filmen van lessen door eigen leerkrachten, maar ook om bijvoorbeeld de 4 sleutels twee maal per jaar tijdens een bijeenkomst op te opfrissen?

Ondersteuning nodig?

U kunt het gebruik van de filmbank natuurlijk ook eerst bespreken met één van de trainers.

Eén jaar gratis als u de Training Reflectiebox Instructiegedrag of de Leergang hebt gevolgd!

Komt u in aanmerking voor een jaar gratis gebruik van de filmbank en wilt u een toegangscode? Neem dan contact op: info@deviersleutels.nl.

Wel de filmbank, maar nog niet de training gevolgd?

Maak kennis met de Training Reflectiebox Instructiegedrag

Privacy

De filmbank is strikt voor persoonlijk en intern schoolgebruik. Het is i.v.m. privacy niet toegestaan de lesopnames te kopiëren of anderszins te verspreiden.

De lesopnames in de filmbank

Sleutel 1: Het Lesdoel

Lesopname 1: Evaluatie lesdoel

Juf Ellen heeft met de kinderen van groep 3 gerekend: Sommen tot tien. Aan het einde van de les evalueert ze het lesdoel door middel van een activerende werkvorm. Ellen geeft telkens leerlingen de beurt. ‘Waarom sta jij hier? Hoe heb jij gerekend? Dat blijkt nog best moeilijk te zijn.

Sleutel 2: De kortste weg naar Rome

Lesopname 2: Structuur

Het directe instructiemodel in optima forma getoond in een les over Romeinse cijfers in groep 8. De les heeft een herkenbare structuur en bestaat uit de volgende stappen: intro, terugblik, het aangeven van het doel van de les, voorkennis ophalen, uitleg geven, leerlingen oefenen samen, opdrachten maken (individueel) en evalueren (toets). Dit wordt het GRR-principe genoemd (Graduale Release of Responsibility). Ideaal gezien komt dit principe in iedere les terug.

Lesopname 3: Formatieve evaluatie (1)

In deze lesopname zie je hoe de leerkracht deze gecombineerde 3-stappen strategie aanpakt tijdens de hulprondes bij een bouwles in groep 2. Formatief evalueren: 1) het lesdoel (wat moet je doen?) 2) een antwoord geeft op de vraag hoe het erbij staat (wat zie ik en wat vind ik daarvan?) 3) de leerlingen uitdaagt of ondersteunt bij de vraag wat de volgende stap moet zijn.

Lesopname 4: Formatieve evaluatie (2)

De meester loopt een hulpronde en heeft twee leerlingen in het vizier die niet op de juiste wijze het stappenplan toepassen. We zien in zijn reactie een patroon van reageren dat we ook wel formatief evalueren noemen bij een Engelse les over de hissing sound in groep 7.

Lesopname 5: Directe Instructie bij kleuters

Is dat nou wel of niet verstandig: Directe Instructie voor kleuters. Leidt dat niet tot passiviteit? Vinden kleuters dit wel leuk? Directe Instructie bij kleuters, wel of niet verstandig? Oordeel zelf! Het lukt prima en de leerlingen zijn actief betrokken in een les over staafdiagrammen in groep 1 en 2.

Lesopname 6: Taakgerichte werksfeer

Er gaat nauwelijks tijd verloren in deze les zinsontleding met Kahoot in groep 8. Bruto- en nettotijd liggen heel dicht bij elkaar. De leerlingen weten precies wat er van hen wordt verwacht, de leerkracht houdt een hoog tempo aan en door het competitieve element in deze werkvorm is ‘ontsnappen’ voor leerlingen onmogelijk. Begeleide inoefening en zelfstandige verwerking vallen samen. Er kunnen hierdoor meer oefeningen worden gedaan waardoor de kans op hoge leeropbrengsten toeneemt.

Lesopname 7: Directe Instructie (1)

Zo geef je Directe Instructie! Zijn er aandachtspunten? Zeker wel. Al met al leren de leerlingen (als beginnelingen op dit onderwerp) heel veel van de leerkracht die niet alleen voordoet, maar de leerlingen ook een stappenplan aanreikt waarmee ze zelfstandig verder kunnen en hun eigen handelen kunnen evalueren.

Lesopname 8: Directe Instructie (2)

Juf Anne geeft aan groep 7 en 8 instructie. De lat en het tempo liggen bijzonder hoog. Te hoog? Misschien. De les staat ook helemaal in het teken van het lesdoel. Er wordt niet uitgeweid. Verder ligt er een sterke nadruk op het begeleid inoefenen, waarbij de leerlingen ook moeten samenwerken.

Lesopname 9: Samenwerkend leren

De leerlingen van juf Ellen gaan rekenen. Tijdens de rekenles wordt voor het eerst de coöperatieve werkvorm ‘tweetal coach’ ingezet. Interessant om te zien hoe juf Ellen deze werkvorm demonstreert. Het is best nog moeilijk voor de kinderen, maar Ellen biedt de nodige ondersteuning en zo wordt het toch een succes!

Sleutel 3: Actieve betrokkenheid

Lesopname 10: Actieve betrokkenheid

We zien hoe de leerkracht continue de leerlingen activeert om mee te doen. Dat is hard werken! Ze betrekt de leerlingen nadrukkelijk, geeft veel complimenten, benadrukt succes, stelt uitdagende vragen en laat leerlingen samenwerken in een rekenles over het HTE-schema in het SBO.

Lesopname 11: Zelfsturing

Werkwoordspelling is voor sommige leerlingen best ingewikkeld en dus een uitgelezen kans eens met leerlingen  in gesprek te gaan over zelfsturing. Om een veilige situatie te creëren voert de meester een oud-leerling van hem ten tonele die, ondanks zijn dyslexie, de werkwoordspelling toch onder de knie kreeg. De metafoor van de ijsberg komt aan de orde in groep 7.

Lesopname 12: Self-assessment

Reflecteren op wat goed en minder goed gaat en wat er nu verder moet gebeuren. Door deze werkvorm versterkt de juf niet alleen de zelfsturing van de leerling (welke vragen zijn belangrijk) maar motiveert ze de leerling ook nog eens om resultaatgericht te werken. Door aan het eind ook nog eens te vragen wat de leerling van het gesprek vindt, wordt het belang van reflectie en zelfsturing nog eens extra benadrukt in een kindgesprek in groep 5.

Sleutel 4: Afstemming

Lesopname 13: Verlengde Instructie (1)

In deze opname vraagt de juf eerst wat de kinderen bij de klassikale uitleg niet begrepen hebben en waar zij ze mee kan helpen. Verlengde instructie en afstemming daarbinnen dus. Dubbel effectief in een rekenles over delen met rest in groep 5.

Lesopname 14: Verlengde Instructie (2)

Juf Anne (groep 7) werkt met 3 leerlingen aan de ‘instructietafel’. De leerlingen vinden het nog lastig om het lijdend voorwerp in de zin te vinden. De juf geeft ‘directe instructie’ waarbij de lat hoog wordt gelegd. Wat verder opvalt is dat in dit lesfragment verlengde instructie maar een paar minuten duurt.

De 4 sleutel filmbank wordt regelmatig uitgebreid en vernieuwd.