Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus

 32,75

Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus©

Kwalificeer lessen op het juiste bekwaamheidsniveau!
Waaier met beschrijving van de 4 sleutels voor een effectieve les op elk bekwaamheidsniveau.

Sfeerbeelden Bekwaamheidsniveaus©

In deze waaier zijn de 4 sleutels voor een effectieve les© uitgewerkt naar herkenbare Sfeerbeelden voor de verschillende bekwaamheidsniveaus voor leerkrachten in het primair onderwijs. Deze Sfeerbeelden zijn volledig gebaseerd op de vaardigheden die in de cao als voorwaardelijk voor het bekwaamheidsniveau zijn vastgelegd.

4 sleutels voor een effectieve les©

De 4 sleutels voor een effectieve les zijn:

  1. Het lesdoel
  2. De ‘kortste weg naar Rome’
  3. Actieve betrokkenheid
  4. Afstemming

Elke sleutel is uitgewerkt op vier bekwaamheidsniveaus:

  1. Startbekwaam
  2. Basisbekwaam
  3. Vakbekwaam
  4. Excellent

Leerkracht kwalificeert de eigen les

Op basis van een lesobservatie en een reflectief nagesprek aan de hand van de 4 sleutels voor een effectieve les kan de leerkracht zelf per sleutel het niveau van de aangeboden les kwalificeren.

Reflectiebox Instructiegedrag

De waaier met Sfeerbeelden is onderdeel van de Reflectiebox Instructiegedrag© die u ontvangt tijdens de Training Reflectiebox Instructiegedrag, maar kan ook los worden (bij)besteld.