Tipkaarten Instructie

 22,50

Tipkaarten Instructie

Een jaar lang inspiratie!
Elke week concreet aan de slag met de 4 sleutels op deze Tipkaarten die u kunt ophangen in de klas.

Bent u een leerkracht die zich regelmatig de vraag stelt ‘wat kan ik voor de kinderen meer en beter doen’? Dan zijn deze Tipkaarten rond instructie iets voor u!

Op deze kaarten krijgt u suggesties die, wanneer u ze consequent toepast, het leervermogen van kinderen vergroot evenals uw plezier in lesgeven. De tipkaarten ‘empoweren’ zogezegd.

De 4 sleutels voor een effectieve les

De Tipkaarten zijn gegroepeerd op basis van de 4 sleutels voor de effectieve les:

  1. Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les?
  2. Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome’?
  3. Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?
  4. Stemt de leerkracht af op verschillen?

Deze vier vragen vormen samen de 4 sleutels voor een effectieve les, omdat ze vanwege hun impact op het leervermogen van kinderen en de leeropbrengsten telkens als belangwekkend naar voren worden gebracht. De vier sleutels zijn voor leerkrachten dus nuttig om ze in de lesvoorbereiding voor ogen te houden

Gebruik van de Tipkaarten

Er zijn 36 kaarten, zodat er bijna voor iedere schoolweek een kaart beschikbaar is. Dat betekent: er over lezen, praktijkervaringen uitwisselen met uw collega’s en reflecteren op de vraag wat u nu al doet rond de Tipkaart. Met de suggesties kunt u gaan experimenteren, waarbij u bij voorkeur ook de leerlingen betrekt. Kijk gewoon wat er gebeurt en beslis vervolgens wat u met de suggesties gaat doen.

De tips gaan over leerdoelen, instructiegeven, actieve betrokkenheid en afstemming. De tips staan per sleutel geordend, maar die volgorde is niet dwingend. U kunt ook elke week een andere sleutel kiezen om mee aan de slag te gaan.

Wanneer u als team besluit iedere week dezelfde tip te nemen, dan is kans dat u met elkaar in gesprek raakt over die tip natuurlijk groter. Dat kan een voordeel zijn.

Meer weten?

In het boek Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les geven de auteurs achtergrondinformatie bij de 4 sleutels. De Tipkaarten zijn ontwikkeld op basis van dit boek.