Linkedin

Ervaringen van intern begeleiders

Monique Reversma-Guillaume

“De training en met name de directe feedback en feed forward tijdens het nagesprek met de leerkracht bracht het gesprek direct naar een hoger level. De leerkracht ging namelijk meteen dieper in op de 4 sleutels.

Leerkrachten leerden o.a. hun doelen beter en anders te formuleren en niet klakkeloos de doelen vanuit de methode over te nemen. Hierdoor leerden ze meer diepgang in hun lessen te creëren en beter af te stemmen op niveaus.

De training leerde mij het nagesprek op een andere manier ‘aan te vliegen’. De leerkracht werd hierdoor in de denkstand gezet. En dat leverde mij achteraf een meer voldaan gevoel over het gesprek op. Ik zag het ook terug in het ingevulde reflectiekwadrant van de leerkracht.

Theo heeft een vriendelijke, respectvolle manier van benaderen en bespreken. Hij leert je kritisch naar jezelf te kijken en naar de effecten van je handelen, zowel in de klas als in je gesprekken. Ik kreeg er energie van en zag dat de leerkrachten dit ook kregen.

Het waren inspirerende en kwalitatief goede bijeenkomsten!”

Monique Reversma – Guillaume
Adjunct directeur / intern begeleider
www.paulus-bs.nl

Menti Huijnen-Rouschop

“We werkten op onze school met een kijkwijzer voor lesobservaties. Een lijst die kan leiden tot weerstand bij leerkrachten. Nu voeren we aan de hand van de materialen uit de Reflectiebox Instructiegedrag een nagesprek.

Leerkrachten reflecteren en kijken zelf kritisch naar hun eigen les. En daarbij gaat het niet om afrekenen of beoordelen. Na afloop van het gesprek heeft de leerkracht het gevoel dat ze ertoe doet en weet welke acties nodig zijn om nog een stapje verder te komen. En dat is wat we willen, want iedereen kan zich ontwikkelen, hoe goed je ook bent.”

Menti Huijnen-Rouschop
Intern begeleider SBO Bernardus
www.sbo-bernardus.nl


Madeleine Wintjens

Voorheen werkte ik de checklist af en gebruikte mijn ervaringen van het beeldcoachen: insteken op de kracht van de mensen, kijken naar ontwikkeling (het proces) de juiste vragen stellen en niet meteen met oplossingen komen. Het lastige hierbij vond ik vaak dat ik worstelde met de goeie vragen stellen, objectief blijven en mensen aanzetten tot ontwikkelen.

Met behulp van de reflectiebox krijg ik een heel arsenaal aan “goeie ontwikkelingsgerichte vragen” waardoor de gesprekken op een heel ander niveau komen. Ik merk dat de leerkrachten meer eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces worden. Je stevent samen op een vooraf bepaald doel af: één van de 4 sleutels.

In het gesprek (dat ik nu meer ervaar als een coaching gesprek) ga je uit van de feiten die je gezien hebt, daarnaast ga je in op wat de leerkracht vertelt. Het vertellen over de les, de doelstelling, de kortste weg naar Rome etc. wordt nu gestuurd d.m.v. de vragen van de reflectiebox. Doordat je het meer over het proces hebt en minder over het resultaat (de lijst) komen de mensen meer in een groeimindset. Dit opent om te leren.

Het Reflectiekwadrant vind ik zeker van toegevoegde waarde: de collega’s ervaren dit ook zo: de hulpvraag hierbij is altijd hoe kan ik mijn les nog effectiever maken?

Het blokje acties: nodigt uit om de les erna, als doel te nemen. Dus meteen aan de slag: daadkracht.

Ook hebben wij op school dit kwadrant als pop-plan geaccepteerd. Dus twee vliegen in een klap. Ik denk dat we hier een belangrijke slag slaan: Er komt niet iets nieuws bij… (zoals zo vaak in onderwijsland) we maken iets dat we al gebruikten, veel effectiever!!

Madeleine Wintjens
Intern Begeleider basisschool De Triangel Gulpen
www.bs-triangel.nl

Meer ervaringen van: bestuurders, directie, ib’ers, leerkrachten.