Linkedin

Ervaringen van leerkrachten

Leonie Prinse

“Op onze school laten de bouwcoördinatoren en de directeur zich scholen in het voeren van de reflectieve dialoog. Theo Wildeboer (trainer) heeft samen met de bouwcoördinator een rekenles geobserveerd.

Voorheen werd in het nagesprek een checklist besproken en werd het functioneren van mij als leerkracht beoordeeld. Dat ging deze keer op een heel andere manier! Er werd vooral aan mij gevraagd hoe ik de les had ervaren en hoe ik over bepaalde dingen dacht. Dit werd gedaan aan de hand van de ‘vier sleutels’.

Er ontstond een tweerichtingsgesprek tussen mij en de gespreksleider.  De verschillende vraagtechnieken, daagden mij uit om dieper na te denken over mijn eigen handelen en dieper op bepaalde stof in te gaan. Zo kwamen we samen tot conclusies en oplossingen. Ik vond het een heel prettig en fijn gesprek.

Geen afvinklijstjes, maar een ontwikkelingsgericht gesprek met een actieve inbreng vanuit beide partijen.”

Leonie Prinse

Leerkracht groep 6, OBS Villa Vlinderhof

Meer ervaringen van: bestuurders, directie, IB’ers, leerkrachten.

De materialen bij de 4 sleutels